wpzy.net
当前位置:首页 >> 2016 2017 >>

2016 2017

不一样。2016/2017年是指2016年一月到2017年12月,2016/2017学年是指2016年九月初开学的那个学期到2017年三月初开学的那个学期。

用简便方法计算 2016/2017×2016 =2016/2017×(2017-1) =2016/2017×2017-2016/2017 =2016-2016/2017 =2015又1/2017

2016÷2016又2017分2016 =2016÷(2016+2016/2017) =2016÷[2016X(1+1/2017)] =1÷(2018/2017) =2017/2018

准确来说,目前还是2016年,今天是2016年12月30日,还有一天半就是2017年。

用简便方法计算 2016/2017×2016 =2016/2017×(2017-1) =2016/2017×2017-2016/2017 =2016-2016/2017 =2015又1/2017

三国志 三国志向

主要是应用平方差公式, 2016有平方,对吗? 2016^2-2015×2017 =2016^2-(2016-1)(2016+1) =2016^2-(2016^2-1) =2016^2-2016^2+1 =1。

2016÷2016又2017分之2016 =(2016÷2016)÷(2016÷2016+2017分之2016÷2016) =1÷(1+2017分之2016) =1÷2017分之2018 =2018分之2017

解: 原式=2017(2018-2016)-2016(2014+1)+2014 =2017x2-2016x2014-2016+2014 =4034+2014(1-2016)-2016 =4034-2014x2015-2016 =4034- 2014x2015-2015-1 =4033-2015(2014+1) =4033-2015² =4033-4060325 =-4056292

(1+2+3+4+5+…+2016+2017)2017 =[(1+2017)x2017÷2]÷2017 =2018÷2 =1009

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.wpzy.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com