wpzy.net
当前位置:首页 >> 侈 >>

读音【chǐ】: 1.浪费,用财物过度:侈糜。奢侈。穷奢极侈。 2.夸大:侈谈。 3.邪行:“放辟邪侈”。 ⒋放纵,放肆。《荀子·正论》:"暴国侈君,安能诛之。" ⒌大,广。《国语·吴语》:"伯父秉德已侈大哉。" 组词: 1、奢侈[shē chǐ] :挥霍浪费钱财...

【翻译】 没有长久可以维持生活的产业而常有善心,只有有志之士才能做到,至于老百姓,没有固定的产业,因而就没有长久不变的心。如果没有长久不变的善心,(就会)不服从约束、犯上作乱,没有不做的了。等到(他们)犯了罪,随后用刑法去处罚他...

苟无恒心,放辟邪侈,无不为己: 如果没有固定的道德观念,那就会放荡邪僻、不守法纪、胡作非为,没有什么事情干不出来的。 及陷於罪,然后从而刑之,是罔民也: 等到百姓犯了罪然后对他们施加刑罚,这等于是设下网罗陷害百姓。 是故明君制民之...

“有恒产者有恒心,无恒产者无恒心。苟无恒心,放辟邪侈,无不为已。” 意思是:有一定的产业收入的人才有一定的道德观念和行为准则,没有一定的产业收入的人便不会有一定的道德观念和行为准则。假若没有一定的道德观念和行为准则,就会胡作非为...

【放辟邪侈】 【拼音】fàng pì xié chǐ 【释义】放、侈:放纵;辟、邪:不正派,不正当。指肆意作恶。 【出处】《孟子·梁惠王上》:“苟无恒心,放辟邪侈,无不为己。” 【示例】然而民不知义,复迫困穷,~而入于罪者,非陛下陷之乎?(宋·程颐《...

“奢侈”的“侈”的读音是【chǐ 】。 释义: 1、浪费,用财物过度:~糜。奢~。穷奢极~。 2、夸大:~谈。 3、邪行:“放辟邪~”。 读音:【shē chǐ】 释义: 1、挥霍浪费钱财,过分追求享受。 出自:及桓子,骄泰奢侈,贪欲无艺,略则行志。——《国语·...

淫侈(chǐ)之俗日日以长(zhǎng), 淫侈之俗:奢侈的风气。 淫,过分,副词。 以:连词。长:增长。 是天下之大贼也。 贼:害,危害,祸害。 整句话意思是说,奢侈的风气日益增长,这是天下最大的祸害。

chǐ 奢侈,拼音:shēchǐ。指挥霍浪费钱财,过分追求享受。出自《国语·晋语》:及桓子,骄泰奢侈,贪欲无艺,略则行志。

孟子推行仁政王道,有丰富的政治内容。孟子曰:“无恒产而有恒心者,惟士为能。若民,则无恒产,因无恒心。苟无恒心,放辟邪侈,无不为己。乃陷于罪,然后从而刑之,是罔民也。焉有仁在位, 罔民而可为也?是故明君制民之产,必使仰足以事父母,...

过多的要求

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.wpzy.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com